Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"TẠP CHÍ CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT"

tạp chí khoa học kĩ thuật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ra đời năm 1979, tách ra từ "Tập san Sinh vật Địa học". Chuyên đăng tải các công trình nghiên cứu của ngành. Là ấn phẩm định kì, 3 tháng 1 số.