Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÀN TÍCH

(cg. eluvi), sản phẩm phong hoá các đá, nằm nguyên tại nơi xảy ra quá trình này. Tuỳ thuộc vào thành phần đá mẹ và loại hình phong hoá mà có các loại TT khác nhau - từ đá tảng đến cát sét. TT không có tính phân lớp và không có sự chọn lọc về thành phần và độ hạt.