Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỂ NỀN

(Ph. batholite), khối đá granitoit lớn, diện tích hơn 200 km2, nằm giữa tầng đá trầm tích trong khu vực uốn nếp của vỏ Trái Đất.

 

Thể nền