Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÙNG CŨI

phương tiện (thường là hộp vuông hoặc chữ nhật bằng kim loại, có cửa ra vào) để chở người, hoặc chở goòng đất đá, khoáng sản từ dưới hầm lò lên mặt đất nhờ trục tải để kéo thùng lên xuống. Trong trường hợp TC chở goòng thì dưới đáy có đường ray để đưa goòng ra cửa.