Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẤU KÍNH CHỨA NƯỚC

đất đá chứa (nhả) nước và thấm nước có dạng thấu kính, bị bao vây bởi đất đá cách nước ở mọi phía.