Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THĂM DÒ TỈ MỈ

(cg. thăm dò chi tiết), công tác địa chất nhằm xác định ở những nơi khoáng sản có hàm lượng giàu, nằm gần trên mặt đất, có giá trị công nghiệp cao và có khả năng đưa vào khai thác. Thành lập bản đồ địa chất ở tỉ lệ 1/1.000 hoặc lớn hơn cùng với mạng lưới khoan chi tiết, đồng thời có thể có một số công trình lò, giếng để đánh giá chất lượng và trữ lượng khoáng sản. Lấy mẫu kĩ luyện theo quy mô bán sản xuất. Xác định tính chất công nghệ của nguyên liệu khoáng và điều kiện khai thác mỏ.