Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THĂM DÒ SƠ BỘ

công tác địa chất nhằm mục đích đánh giá giá trị công nghiệp của khu vực thăm dò, lập báo cáo kinh tế kĩ thuật để làm cơ sở chọn đối tượng đầu tư, xây dựng khai thác mỏ và tiến hành thăm dò chi tiết tiếp theo. TDSB phải xác định rõ cấu trúc địa chất mỏ, chất lượng thành phần có ích, trữ lượng cụ thể và điều kiện kĩ thuật mỏ để khai thác mỏ. Các phương pháp được sử dụng là lập bản đồ địa chất tỉ lệ lớn, vận dụng các kĩ thuật địa vật lí, địa hoá, nghiên cứu địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, khai đào.