Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THĂM DÒ MỎ KHOÁNG

công tác thăm dò các mỏ khoáng nhằm xác định giá trị công nghiệp của mỏ. Gồm các giai đoạn: thăm dò sơ bộ (x. Thăm dò sơ bộ), thăm dò chi tiết (x. Thăm dò tỉ mỉ), và thăm dò mỏ vào đầu giai đoạn khai thác mỏ và suốt cả quá trình khai thác mỏ (xt. Thăm dò khai thác).