Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THĂM DÒ ĐỊA HOÁ

một phương pháp thăm dò địa chất nhằm phát hiện các mỏ kim loại ẩn hoặc không lộ ra trên mặt đất nhờ những vành phân tán của các nguyên tố hoá học trong các mỏ đó. Ở một vùng địa lí nhất định, đối với loại đất đá nhất định, hoặc nước dưới đất hoặc thực vật, một nguyên tố hoá học thường có một hàm lượng nhất định gọi là hàm lượng phông; phông đó có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn trị số clac của nguyên tố. Nơi một nguyên tố có hàm lượng cao, nơi đó có một dị thường địa hoá, thuỷ địa hoá (đối với nước dưới đất) và sinh địa hoá (đối với một số thực vật). Có khi người ta gặp dị thường giả do môi trường bị ô nhiễm. Nối các điểm dị thường với nhau, ta được những vành dị thường. Các vành dị thường đó thường bao quanh vị trí tập trung cao của các nguyên tố dị thường, tức là nơi có khả năng tìm ra mỏ khoáng sản. Trong trường hợp đất bị trượt lở hoặc trường hợp nước dưới đất, vành dị thường địa hoá di chuyển xa nơi có quặng gốc, cần phân tích tổng hợp các điều kiện địa mạo, thuỷ văn, thổ nhưỡng mới có thể tìm ra mỏ gốc.