Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

một phức hợp công tác địa chất được tiến hành nhằm xác định hàng loạt các thông số địa chất và công nghiệp đặc trưng toàn diện cho mỏ khoáng và rất cần thiết để đánh giá ý nghĩa công nghiệp của mỏ, để thiết kế và xây dựng các xí nghiệp khai thác mỏ. TDĐC cần xác định cấu trúc địa chất mỏ, trữ lượng, chất lượng khoáng sản, điều kiện khai thác mỏ, phương pháp làm giàu và tuyển luyện tối ưu. Tuỳ theo mức độ nghiên cứu phân ra thăm dò sơ bộ, thăm dò chi tiết (tỉ mỉ), thăm dò khai thác.