Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÁP GIẾNG MỎ

công trình kĩ thuật lắp trên miệng giếng dùng để đặt puli dẫn hướng trục tải, đặt đường vòng dỡ tải cho thùng kíp và thùng cũi tự lật, đặt các phương tiện đưa xe goòng vào thùng cũi thông thường và đặt các máy trục tải. TG mỏ làm bằng gỗ, bằng kim loại hay bê tông. Có TG mỏ tạm thời (dùng cho đào giếng) và TG mỏ vĩnh cửu (dùng trong thời kì khai thác mỏ).