Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÀNH PHỐ PHONG HOÁ

vùng có những khối đá lớn được hình thành tại chỗ, vươn lên cao do quá trình phong hoá xảy ra theo các khe nứt. Những khối đá lớn trông giống như các lâu đài, dãy phố của một thành phố (vd. Thạch Lâm - rừng đá ở Vân Nam, Trung Quốc).