Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANH CHÈN

thanh gỗ gác trên thìu và vuông góc với thìu, dùng để trực tiếp đỡ lấy nóc lò. Nếu nóc lò là lớp đá vách kém bền vững, có nhiều nứt rạn thì có thể phải đặt TC liền sát nhau làm như nóc giả. TC thường bằng gỗ ván, gỗ bắp, gỗ cành thẳng, cũng có thể bằng tre.