Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THAN ĐÁ

tên cũ chỉ một kỉ địa chất, nay gọi là kỉ Cacbon (x. Cacbon).