Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẠCH HỌC

(cg. nham thạch học), khoa học nghiên cứu toàn diện về đá, nghĩa là về thành phần khoáng vật, thành phần hoá học, kiến trúc, cấu tạo, dạng nằm, phân loại, nguồn gốc các đá tạo nên vỏ Trái Đất. Thường phân biệt TH mô tả (chuyên nghiên cứu, phân loại và mô tả các đá) với thạch luận học (nặng về nghiên cứu hoá lí, nhiệt động học, nhằm đi sâu giải quyết vấn đề nguồn gốc và sự tiến hoá của đá). Gồm 3 môn: TH (đá) macma, TH (đá) biến chất và TH (đá) trầm tích. Ngoài ra, còn có TH kĩ thuật, nghiên cứu các sản phẩm gốm, sứ bằng phương pháp TH.