Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẠCH HOÁ HỌC

phân ngành của thạch luận, nghiên cứu sự phân bố các nguyên tố hoá học trong đá và trong các khoáng vật tạo đá.