Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẠCH CAO

khoáng vật lớp sunfat, một muối canxi sunfat có ngậm 2 phân tử nước CaSO4.2H2O. Hệ tinh thể đơn nghiêng. Tinh thể dạng tấm, tập hợp dạng hạt, vảy, bột. Cát khai rất hoàn toàn. Song tinh thường có dạng đuôi én. Không màu, trong suốt hoặc có màu trắng, vàng, đen. Độ cứng 1,5 - 2; khối lượng riêng 2,3 g/cm3. Nguồn gốc: trầm tích, phong hoá, đôi khi nhiệt dịch. TC được dùng trong công nghiệp xi măng, gạch men, giấy, trong kĩ thuật đúc tượng, bó bột (dạng TC khan nước), vv. Ở Việt Nam, chưa gặp TC có ý nghĩa công nghiệp. TC có nhiều ở mỏ Đồng Hến (Lào).