Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THA HÌNH

(tha: khác; tha hình: khác hình vốn có), những tinh thể không phát triển các mặt thực của nó nhưng lại khuôn theo mặt của các hạt khoáng nằm kề nó. Trong một đá kết tinh, khoáng vật kết tinh sau không còn chỗ để phát triển dạng tinh thể riêng của nó, thành thử có dạng bất kì lấp chỗ trống còn lại giữa các các tinh thể khác.