Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG SINH DẦU HOẶC KHÍ

tầng đá chứa các vật liệu hữu cơ ban đầu ở trạng thái tập trung hoặc phân tán, bị phân huỷ thành hiđrocacbon tại chỗ. Hiđrocacbon này có thể lưu giữ trong TS hoặc cũng có thể di chuyển khỏi nó để lên các tầng chứa nằm trên hoặc tầng dưới.