Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG ĐÁNH DẤU

một tập hợp đá phân tầng có những đặc trưng rõ ràng về thạch học, khoáng vật, cổ sinh... ổn định trong một vùng địa lí và dễ nhận biết trong mặt cắt địa chất, trong giếng khoan cũng như trong công trình hầm lò, được dùng để đánh dấu cho một mức địa tầng, một đoạn địa tầng chứa khoáng sản hoặc một phân vị địa tầng nào đó.