Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG CHỨA NƯỚC PHỨC HỢP

gồm các thấu kính chứa (nhả) nước và thấm nước, các thấu kính bán thấm, các thấu kính không thấm nước phân bố đa dạng.