Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG CHỨA NƯỚC CACXTƠ

đá chứa nước là các đá bị hoà tan, tạo thành các hang hốc như đá vôi, thạch cao, muối mỏ. Tính chứa (nhả) nước và thấm nước của chúng mang nhiều sắc thái riêng khác với tất cả các loại đất đá khác, nên TCNC được xếp riêng thành một loại.