Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG CHỨA NƯỚC BÁN ÁP

lớp có mặt thoáng của nước dưới đất là một lớp bán thấm nằm trên một lớp chứa (nhả) nước và thấm nước.