Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG BÁN THẤM

tầng chứa nước và thấm nước kém, không có khả năng khai thác được một lượng nước đáng kể, nhưng lại có thể hoặc bổ sung nước cho tầng khai thác bằng quá trình thấm xuyên nếu TBT dày, hoặc để nước từ một tầng chứa nước khác thấm xuyên qua nó sang cung cấp nước cho tầng khai thác nếu TBT mỏng. Khái niệm TBT có khi mang một ý nghĩa rất tương đối, chẳng hạn TBT có thể là một tầng chứa nước và thấm khá nhiều, nhưng lại nằm trực tiếp trên một tầng khai thác có độ dẫn nước lớn hơn nó rất nhiều, lúc đó nó sẽ đóng vai trò thấm xuyên xuống cung cấp nước cho tầng khai thác.