Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÌU

xà đặt trên đầu các cột, nhằm tăng cường sức liên kết chống đỡ trên một diện tích đá vách. Dưới mỗi T có thể chống 2 - 3 cột. Tuỳ cấu trúc đá vách và các vết rạn nứt mà đặt T dọc lò vách hay thẳng góc với lò chợ. T có thể làm bằng gỗ hay kim loại.