Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TAN RÃ

hiện tượng xảy ra khi đất hút nước vào hoặc bị ngâm nước trở nên mất tính dính, biến thành một khối xốp, rời rạc, không còn khả năng chịu tải. Độ TR phụ thuộc thành phần, độ hạt, liên kết giữa các hạt, độ ẩm ban đầu và thành phần của nước. Trị số độ TR được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng tái tạo bờ hồ chứa nước, độ ổn định của mái dốc kênh, của thành hố móng và những công trình bằng đất khác. Các chỉ tiêu về độ TR: thời gian mẫu đất ngâm trong nước bị mất tính dính và tan vỡ ra, đặc điểm TR (thành cục to, cục nhỏ, hạt bụi, vv.).