Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TAI BIẾN THIÊN NHIÊN

(cg. thiên tai, thảm hoạ), x. Thiên tai.