Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁC DỤNG THÀNH ĐÁ

toàn bộ các quá trình tái tạo trầm tích bở rời thành đá trầm tích ở đới trên cùng của vỏ Trái Đất. Phân chia thành: giai đoạn thành đá sớm, xảy ra sự cân bằng thành phần hoá lí của trầm tích; giai đoạn thành đá muộn, xảy ra quá trình tái phân bố vật chất kèm theo sự thành tạo các kết tụ khoáng vật khác nhau. Xt. Điagene.