Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯỚNG ĐÁ MACMA

các thể đá macma và các đá macma có những đặc điểm thể hiện các điều kiện thành tạo chúng (độ sâu hình thành, dạng nằm và quan hệ với đá vây quanh). Theo độ sâu hình thành, phân biệt các tướng sâu, sâu vừa, nông, á núi lửa và phun trào.