Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯỚNG ĐÁ BIẾN CHẤT

tổ hợp các khoáng vật trong đá biến chất biểu thị các điều kiện biến chất của đá đó như các yếu tố nhiệt động, nồng độ hoá học liên quan với nhau và liên quan với các yếu tố cấu tạo - kiến tạo khác. Vd. tướng đá phiến lục gồm các tổ hợp clorit + canxit + thạch anh, hoặc anbit + thạch anh + muscovit + clorit + epiđot biểu thị điều kiện biến chất khu vực ở mức độ thấp dưới áp suất 7- 10 kP và nhiệt độ 350 - 550 oC.