Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯỚNG ĐÁ BIỂN THẲM

điều kiện lắng đọng trầm tích đặc trưng cho vùng biển sâu, phân bố ở các hố đại dương ở quá độ sâu 4.000 - 5.000 m. Thành phần các trầm tích đặc trưng là bùn silic, sét đỏ vùng biển thẳm.