Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỰ SINH

(địa chất; cg. nguyên tố tự sinh), mảnh, thỏi kim loại (vàng, platin, thiếc, đồng...), hạt tìm thấy trong các mỏ, các mảnh và các hạt phổ biến trong sa khoáng.