Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUYỂN TỪ

phương pháp phân tách khoáng vật từ các khoáng vật khác hoặc từ đá trống (đá không có giá trị kinh tế tại thời điểm khai thác) dựa theo từ tính khác nhau của chúng. TT chủ yếu được dùng để tuyển các loại quặng sắt, mangan, titan, vv.