Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUYỂN ĐÃI

phương pháp tuyển khoáng sản bằng trọng lực, dựa trên cơ sở phân chia hỗn hợp khoáng vật theo tỉ trọng trong dòng nước chảy. Chủ yếu dùng để tuyển than và quặng kim loại.