Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỈA QUẶNG

thân quặng có dạng lớp, phát triển theo hai chiều. VQ trầm tích thường nằm khớp với đá vây quanh. Ranh giới dưới của vỉa gọi là trụ, ranh giới trên của vỉa gọi là vách. Đặc trưng cho các mỏ trầm tích.