Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỈA KHÔNG THẤM NƯỚC

vỉa đá không cho nước thấm qua, là giới hạn trên hoặc dưới của tầng thấm nước.