Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÌ NEO

cấu trúc gồm một thanh thép hay polime, một đầu có dạng hình nêm, đầu kia là bulông có ren và êcu. VN được đặt vào các lỗ khoan, đầu nêm vào tận đáy lỗ khoan, đầu kia bắt vào tấm đệm bằng gỗ hay kim loại dưới đá vách. Nêm sẽ bị ép phình ra, gắn chặt VN vào đá. Mục đích là gắn kết các lớp đá yếu phía dưới vào các lớp đá bền vững ở phía trên. Vì vậy, chiều dài lỗ khoan phải tới lớp đá cứng vững chắc. Dùng VN có lợi là giải phóng không bị vướng cột (vì không cần cột chống lò). VN còn dùng để chống bùng nền lò (xem hình mục từ Vì chống).