Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÌ CHỐNG LINH HOẠT

vì chống có thể dãn được chút ít, gồm 2 loại: 1) Loại dùng chống gương lò chợ, co dãn được nhờ phần di chuyển (co dãn ra vào được) nhờ áp lực. Có loại sức chống đỡ tăng dần theo độ linh hoạt tăng nhũ tương theo sức ép. Loại sức chống đỡ cố định: sức chịu tải chỉ tăng khi nó co lại đến một giới hạn ngắn (vd. 15 - 20 mm) thì sức chịu tải tăng, nhưng sau đó thì sức chịu tải cố định theo thiết kế chế tạo. 2) Loại dùng chống lò chuẩn bị, là loại hình vòm gồm nhiều khâu hình cung riêng biệt, khi chống mới dùng các kết cấu như vòng ôm, móc, bulông nối giữa các khâu với nhau. Một vì chống có thể có từ 3 đến 5 khâu.