Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÌ CHỐNG KHỚP

vì chống bởi những phần có thể dịch chuyển tương hỗ chung quanh các khớp nối mà không ảnh hưởng đến khả năng làm việc và chịu tải của nó. Nhờ có khớp ở chỗ nối các phần với nhau của vì chống mà sự phân bố tải trọng lên VCK được đều hơn.