Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÌ CHỐNG ĐẶC BIỆT

(cg. vì chống phá hoả), vì chống làm nhiệm vụ ngăn cách khoảng đã khai thác (ở đó, nóc lò đã bị sập xuống) với luồng đang khai thác trước gương lò chợ. VCĐB bằng gỗ hay bằng kim loại, được sử dụng dưới dạng hàng cột dựng sát nhau, dựng thành cụm cột, hay chồng cũi. VCĐB có thể là cột chống phá hoả bằng kim loại chuyên dùng.