Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VI PHÂN LỚP

loại phân lớp mà độ dày của các lớp rất nhỏ, thường chỉ tới vài phần chục đến vài phần trăm milimét, do đó chỉ có thể nhận biết được khi nghiên cứu lát mỏng dưới kính hiển vi. VPL có thể có dạng nằm ngang, nằm xiên, gợn sóng và có thể gồm những phân lớp có thành phần, màu sắc, độ hạt... khác nhau, nằm kế tiếp nhau. VPL giúp cho tìm hiểu nghiên cứu các thành phần, cấu tạo địa chất có quy mô lớn hơn.