Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VI CHẤN

dao động mặt đất theo hình sin, liên tục, rất yếu do các nguồn tự nhiên tạo ra (như gió, hoạt động của con người).