Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VI CẤU TẠO

cấu tạo của đá và quặng không thể phân biệt được bằng mắt thường mà chỉ nhận được dưới kính hiển vi.