Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VI CAROTA

phương pháp địa vật lí khảo sát tỉ mỉ tính chất dẫn điện dọc thành lỗ khoan, bằng các điện cực đặt gần nhau (cách nhau 2,5 cm), hay dùng trong dầu khí và địa chất thủy văn để xác định tầng chứa, đới khe nứt và chiều dày của chúng.