Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẾT SÓNG VỖ

dấu vết để lại do sóng vỗ trên bề mặt lớp đá. Là loại hoá đá và cấu tạo nguyên sinh giúp phán đoán điều kiện cổ địa lí vào thời kì thành tạo trầm tích.