Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẾT MƯA

dấu vết hoá đá của giọt mưa để lại trên mặt lớp trầm tích. VM giúp suy đoán điều kiện cổ địa lí, khí hậu khi thành tạo trầm tích và có thể khẳng định được thế nằm của lớp đá là bình thường hay đảo lộn.