Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẾT LỘ

nơi đá gốc lộ ra trên mặt đất. Trong thiên nhiên, đá gốc thường bị đất che phủ, nhất là ở vùng khí hậu nhiệt đới có lớp phủ phong hoá dày, do đó thường chỉ ở ven suối, nơi các sản phẩm phong hoá bị nước cuốn đi, đá gốc lộ ra. Những VL như vậy gọi là VL tự nhiên. VL nhân tạo là nơi phải đào hào, giếng nhằm bóc lớp đất phủ để nghiên cứu đá gốc. Các vách đường ở sườn đồi núi, các đường hầm để lộ đá gốc là loại VL nhân tạo rất tốt để nghiên cứu địa chất.