Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VENĐA

(từ tiếng Nga: Vend), phân vị địa tầng ở Nga, thuộc phần trên cùng của Prôtêrôzôi, nằm giữa Riphei và Cambri. V bao gồm trầm tích lục nguyên xen đá phun trào bazơ và trầm tích băng hà (tilit) chứa di tích Tảo bẹ (Laminarites), Giun và hoá thạch dạng Bọ ba thuỳ. Ranh giới dưới có tuổi 690 triệu năm, ranh giới trên là 570 triệu năm, như vậy V tương ứng với hệ Neôprôtêrôzôi III.