Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VECNƠ A. G.

(Abraham Gotlob Werner; 1749/50 - 1817), nhà tự nhiên học người Đức, người sáng lập môn khoáng vật học. Bênh vực thuyết thuỷ thành, cho rằng các đá đều thành tạo ở dưới nước. Xây dựng khái niệm sơ bộ về địa sử, phân ra các đá nguyên thuỷ, đá chuyển tiếp từ đá trầm tích và đá bồi tích.