Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CUỘI KẾT

đá trầm tích vụn do các hòn cuội ít nhiều được mài tròn, được gắn kết bằng xi măng, gồm những hạt có kích thước 0,006 - 2 mm. Nếu tất cả các hạt có cùng thành phần thì gọi là CK đơn khoáng, nếu nhiều thành phần - CK đa khoáng. CK thành tạo do xói mòn đá ở nơi địa hình nâng cao trong chuyển động kiến tạo, vì vậy CK là dấu hiệu của chuyển động tạo núi.